Konsultarbete/inventeringar

Noggrann och med stor kunskap om artbestämning

Som fågelskådare är det ju roligast att vara ute i fält, bland fåglarna. Jag är utbildad i inventeringsmetodik från Uppsala Universitet och har haft uppdrag för bl a Lantbruksuniversitetet men framför allt har jag ägnat mig åt inventeringar och ringmärkning i Mellanöstern. Jag har också arbetat med problematiken fåglar och flyg för LFV och Försvaret.