Redaktionellt arbete

Leveranssäkerhet och respekt för deadlines är a och o.

Jag har skrivit ett tiotal böcker och översatt lika många till engelska. Och publicerat en mängd artiklar, både vetenskapliga, populärvetenskapliga och kåserier i både svenska och engelskpråkiga media. Jag skriver lika bekvämt på engelska som på svenska.  Resereportage har jag publicerat i DN och Arbetet. Dessutom verkar jag som fackgranskare och kan ta på mig redaktörsuppdrag samt har en hel del förlagserfarenhet efter att ha startat, drivit och sålt ett förlag. Jag är också rådgivare till Storbritanniens största fågelskådningstidskrift Birdwatch Magazine. Min författarutbildning har jag fått på Biskops-Arnö (kort och intensiv) och Sörängens Folkhögskola (årslång och intensiv). Jag är medlem av Författarförbundet och Författarcentrum Syd.